Fijn dat u onze samenkomst digitaal wilt mee beleven. U kunt een keuze maken welke samenkomst u wilt terug zien. Selecteer: Jaar | Maand | Datum.

2014 2015 2016 2017 2018

Home - Samenkomsten Website 2.0

Korps Hilversum - Leger des Heils

Korps Hilversum is een dynamische, warme en open geloofsgemeenschap waar jong en oud zich thuis voelt,
waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat in de verkondiging en in de omgang met elkaar en waar naasten liefde ook wordt waar gemaakt door dienstverlening. We leven in een leuk land. Een beetje vlak maar zeker niet saai. Een land waar mensen graag goed met elkaar omgaan,
hoe verschillend ze ook zijn. Toch zien we het ook vaak misgaan, leeft iedereen voor zichzelf, houden we geen rekening met elkaar en iemand aanspreken op zijn gedrag wordt niet geaccepteerd.

Wij geloven dat we kunnen leren van de Bijbel, een boek vol actuele waarheden, richtinggevend en vol nuances over hoe we met elkaar kunnen omgaan. Wij gaan het gesprek over normen en waarde graag aan. Over het hoe en waarom praten we in de diverse afdelingen, maar ook onze diensten zijn ontmoetingsplaats voor dat gesprek.
Regelmatig mogen wij nieuwe mensen ontvangen bij de diverse activiteiten of in onze zondagdiensten.

Enkele leden wan ons korps staan voor de diensten in de hal om ook nieuwe bezoekers welkom te heten en wegwijs te maken in ons gebouw, de mensen te voorzien van een liederenboekje en eventueel een plaats te wijzen: Na de samenkomst te vragen of de dienst hun heeft aangesproken en hen uit te nodigen om samen met ons nog even na te praten onder het genot van een kopje koffie, eventueel hun naam, adres en e-mail te noteren,
zodat wij hen via onze nieuwsbrief kunnen uitnodigen voor bijzondere diensten. Hiermee proberen we gastvrij en attent te zijn voor nieuwe bezoekers.