"Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.

Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Vanuit de liefde die wij van God hebben ontvangen, mogen wij die liefde weer tonen naar onze medemens". 


2014 2015 2016 2017 2018


Fijn dat u onze samenkomst digitaal wilt mee beleven. U kunt een keuze maken welke samenkomst u wilt terug zien. Selecteer: Jaar | Maand | Datum